On-line přihláška

Jméno dítěte

Příjmení dítěte

Adresa bydliště (město, PSČ)

Rok narození

Zdravotní pojišťovna

Jméno a příjmení rodičů

Telefon rodičů

E-mail rodičů

Zdravotní omezení, onemocnění či alergie

Předchozí lyžařská škola (pokud je)

 LYŽE SNOWBOARD BĚŽKY

Lyžařské zkušenosti:

Varianta kurzu:

Datumy kurzu:
 5.1. 2019 12.1.2019 19.1. 2019 26.1.2019 2.2.2019 9.2.2019 1.2.2019 BĚŽKY 2.3.2019 BĚŽKY

Odkud jste se o nás dozvěděli?

Poznámka

 Souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamu svého syna/dcery v průběhu lyžařského kurzu s tím, ze fotografie nebo videozáznam mohou být uveřejněny na internetových stránkách www.snowgate.cz v sekci Fotogalerie.

 Odesláním přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil/la se Zásadami ochrany osobních údajů lyžařské školy Snow Gate. Odesláním přihlášky dále prohlašuji, že výslovně souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely dokončení objednávky a čerpání objednaných služeb a dále pak pro účely komunikace mezi objednatelem služeb a poskytovatelem služeb a účely přímého marketingu.