On-line přihláška

Jméno a příjmení dítěte

Adresa bydliště (město, PSČ)

Rok narození

Zdravotní pojišťovna

Jméno a příjmení rodičů

Telefon rodičů

E-mail rodičů

Zdravotní omezení, onemocnění či alergie

Předchozí lyžařská škola (pokud je)

Lyžařské zkušenosti:

Varianta kurzu:

Odkud jste se o nás dozvěděli?

Poznámka

Souhlasím s fotografováním případně natáčením svého syna/dcery v průběhu lyžařského kurzu s tím, ze fotografie případně videa mohou být uveřejněny na webu lyžařské školy v sekci Fotogalerie.

Vyplněním přihlášky dáváte souhlas k využití Vašich osobních údajů pouze pro potřeby lyžařské školy Snow Gate. Data nebudou poskytnuta jinému subjektu. Je-li osoba přihlašující se do lyžařské školy mladší 18 let, odesláním přihlášky dává její zákonný zástupce souhlas k účasti.