Storno podmínky lyžařského kurzu

Lyžařská škola SNOWGATE si vyhrazuje právo na náhradní termíny lekcí nebo zrušení lekce pro nepříznivé povětrnostní, sněhové či lyžařské podmínky.

Zruší-li se lekce lyžařské školy Snow Gate 2018 bez náhrady (např. z důvodu špatných sněhových podmínek), vrací se 80% z ceny jednotlivé lekce.

 

Storno v případě nemoci dítěte

U varianty celého kurzu nebo 3 lekcí ze 6 máme od  pojišťovny Kooperativa, a.s. nabídku speciálně pro naši LŠ, a to na pojištění úrazu a storno lekce. Za cenu 200,-Kč (celý kurz) nebo 167,-Kč (3 lekce z 6 nabízených) získáte  úrazové pojištění a pojištění storno poplatku až do výše 80% z ceny kurzovného. V případě zájmu o tento produkt  a případné detaily  nás prosím kontaktujte na e-mailu info@snowgate.cz nebo na tel: 602 177 146. Pojištění je potřeba sjednat do 3 dnů od zaplacení ceny kurzovného.

V případě jednotlivých lekcí  možnost zakoupení úrazového pojištění a pojištění storna  nenabízíme.

V případě krátkodobé nemoci (jedna až dvě po sobě jdoucí lekce) lyžařská škola kurzovné nevrací.

V případě neúčasti dítěte na lekci je možné, po předchozí dohodě, aby se lekce účastnil náhradník, nebo jiný rodinný příslušník.

Vrácení kurzovného v plné zbývající výši je možné pouze v případě, že žák utrpěl úraz během výuky nedbalostí instruktora.

 

Storno poplatky

Storno přihlášky do 20.12. 2017 – vrácení 80% zaplacené částky

Storno přihlášky po 20.12. 2017– storno poplatek ve výši 100% zaplacené částky

V případě, že se žák nemůže zúčastnit kurzu, ale odeslal před tím vyplněnou závaznou přihlášku, prosíme o podání informace na e-mail: info@snowgate.cz Místo v kurzu tak můžeme nabídnout jinému zájemci.

POJEĎTE S NÁMI