Storno podmínky lyžařského kurzu

Lyžařská škola SnowGate si vyhrazuje právo na náhradní termíny lekcí nebo zrušení lekce pro nepříznivé povětrnostní, sněhové či lyžařské podmínky.

Zruší-li se lekce lyžařské školy Snow Gate 2017 bez náhrady (např. z důvodu špatných sněhových podmínek), vrací se 80% z ceny jednotlivé lekce.

 

Storno v případě nemoci dítěte

Při úrazu nebo dlouhodobé nemoci žáka (tři a více po sobě jdoucí lekce), doložené lékařským potvrzením, se vrací částka 400,- Kč/lekce. (Platí pouze pro variantu celého kurzu, tj. 6 lekcí). O vrácení je nutné požádat do 14 dnů po ukončení lyžařské školy.

V případě krátkodobé nemoci (jedna až dvě po sobě jdoucí lekce) lyžařská škola kurzovné nevrací.

V případě neúčasti dítěte na lekci je možné, po předchozí dohodě, aby se lekce účastnil náhradník, nebo jiný rodinný příslušník.

Vrácení kurzovného v plné zbývající výši je možné pouze v případě, že žák utrpěl úraz během výuky nedbalostí instruktora.

 

Storno poplatky

Storno přihlášky do 16.12. 2016 – vrácení 80% zaplacené částky

Storno přihlášky po 31.12. 2016– storno poplatek ve výši 100% zaplacené částky

V případě, že se žák nemůže zúčastnit kurzu, ale odeslal před tím vyplněnou závaznou přihlášku, prosíme o podání informace na e-mail: info@snowgate.cz Místo v kurzu tak můžeme nabídnout jinému zájemci.

POJEĎTE S NÁMI