Storno podmínky lyžařského kurzu

Lyžařská škola SNOW GATE si vyhrazuje právo na náhradní termíny lekcí nebo zrušení lekce pro nepříznivé povětrnostní, sněhové či lyžařské podmínky.

Zruší-li se lekce lyžařské školy SNOW GATE 2020 bez náhrady (např. z důvodu špatných sněhových podmínek), vrací se 80% z ceny jednotlivé lekce.

 

Storno v případě nemoci dítěte

V případě krátkodobé nemoci (jedna až dvě po sobě jdoucí lekce) lyžařská škola kurzovné nevrací.

V případě neúčasti dítěte na lekci je možné, po předchozí dohodě, aby se lekce účastnil náhradník, nebo jiný rodinný příslušník.

Vrácení kurzovného v plné zbývající výši je možné pouze v případě, že žák utrpěl úraz během výuky nedbalostí instruktora.

 

Storno poplatky

Storno přihlášky do 20.12. 2019 – vrácení 80% zaplacené částky

Storno přihlášky po 20.12. 2019– storno poplatek ve výši 100% zaplacené částky

V případě, že se žák nemůže zúčastnit kurzu, ale odeslal před tím vyplněnou závaznou přihlášku, prosíme o podání informace na e-mail: info@snowgate.cz . Místo v kurzu tak můžeme nabídnout jinému zájemci.

POJEĎTE S NÁMI

Je nám líto, sezónu 2021 vzhledem k vývoji pandemické situaci neotevřeme. V rámci všech omezení užijte zimu na max  a budeme se na vás těšit vCoronavirus_410x270px+(1) sezóně 2022.

DRŽTE SE, POZDRAVUJTE VŠECHNY NAŠE LYŽAŘE, LYŽAŘKY, SNOWBOARĎÁKY A SNOWBOARDISTKY. UŽ TEĎ SE NÁM PO NICH STÝSKÁ A TĚŠÍME SE NA SHLEDÁNÍ NA SVAHU