Storno podmínky lyžařského kurzu

Lyžařská škola SNOW GATE si vyhrazuje právo na náhradní termíny lekcí nebo zrušení lekce pro nepříznivé povětrnostní, sněhové či lyžařské podmínky.

Zruší-li se lekce lyžařské školy SNOW GATE 2020 bez náhrady (např. z důvodu špatných sněhových podmínek), vrací se 80% z ceny jednotlivé lekce.

 

Storno v případě nemoci dítěte

V případě krátkodobé nemoci (jedna až dvě po sobě jdoucí lekce) lyžařská škola kurzovné nevrací.

V případě neúčasti dítěte na lekci je možné, po předchozí dohodě, aby se lekce účastnil náhradník, nebo jiný rodinný příslušník.

Vrácení kurzovného v plné zbývající výši je možné pouze v případě, že žák utrpěl úraz během výuky nedbalostí instruktora.

 

Storno poplatky

Storno přihlášky do 20.12. 2019 – vrácení 80% zaplacené částky

Storno přihlášky po 20.12. 2019– storno poplatek ve výši 100% zaplacené částky

V případě, že se žák nemůže zúčastnit kurzu, ale odeslal před tím vyplněnou závaznou přihlášku, prosíme o podání informace na e-mail: info@snowgate.cz . Místo v kurzu tak můžeme nabídnout jinému zájemci.

POJEĎTE S NÁMI

Ani v sezóně 2022 se nevydáme na svah. Vzhledem k vývoji pandemické situace si BOHUŽEL i v letošním roce dáme pauzu.Coronavirus_410x270px+(1)

Je nám to opravdu líto, píše se nám tento vzkaz s těžkým srdcem a mnohem radši bychom ohlašovali novou sezónu plnou sobotních radovánek na svahu.

DRŽTE SE, POZDRAVUJTE VŠECHNY NAŠE LYŽAŘE, LYŽAŘKY, SNOWBOARĎÁKY A SNOWBOARDISTKY.  Přejeme vám všem především pevné zdraví, a to nejen to fyzické, ale i psychické. 

SKOL!

 

Ani v sezóně 2022 se nevydáme na svah. Vzhledem k vývoji pandemické situace si BOHUŽEL i v letošním roce dáme pauzu.Coronavirus_410x270px+(1)

Je nám to opravdu líto, píše se nám tento vzkaz s těžkým srdcem a mnohem radši bychom ohlašovali novou sezónu plnou sobotních radovánek na svahu.

DRŽTE SE, POZDRAVUJTE VŠECHNY NAŠE LYŽAŘE, LYŽAŘKY, SNOWBOARĎÁKY A SNOWBOARDISTKY.  Přejeme vám všem především pevné zdraví, a to nejen to fyzické, ale i psychické. 

SKOL!